สระที่ใช้2สี No. 42-44

สระที่ใช้เทียบสีกระเบื้อง No. 42-44

สถานที่ : เอวา รีสอร์ท เกาะช้าง ตราด