สระที่ใช้สี No. 13

สระที่ใช้เทียบสีกระเบื้อง No. 13

สถานที่ : เดอะ บาลโคนี่ เชียงใหม่ วิลเลจ