สระที่ใช้สี No. 12

สระที่ใช้เทียบสีกระเบื้อง No. 12

สถานที่ : เกาะช้างแกรนด์ ออคิดส์ รีสอร์ทแอนสปา ตราด